Sběrné suroviny

Sběrné suroviny bývaly kdysi na každém rohu a sběrem samotným si mnoho dětí přivydělávalo.

Sběr starého papíru ale byl i v každé škole, a byl vyhodnocován jako soutěž. V každé třídě byl sběrový referent a každý žák měl za svou dobrovolnou povinnost donést do školy balík papíru. Vzhledem k tomu, že většina rodin odebírala pravidelně denní tisk, Rudé právo nebo Mladou frontu, tak se do sběru za čas něco nasbíralo. Dětem také starý papír nosili lidé ze své práce, z kanceláří apod.

S kovovým šrotem to bylo složitější. Těchto sběren totiž využívali drobní zloději, kteří rozebírali kovové ploty, dekly k kanálů a pod. Nezřídka byli schopni rozebrat kolejnice nebo ukrást kabelové svazky drátů a odevzdat je do sběrny barevných kovů apod. Proto dnes platí, že vám sběrna může vyplatit peníze jedině na účet.

kovošrot

Kovové sběrny trochu opět ožily s válkou na Ukrajině, kdy začal být akutní nedostatek oceli. Staré ocelové trubky Mtz-servis, rezavé plechy a jakýkoliv další kovový materiál byl opět vykupován a odvážen do oceláren k nové http://www.chytrazena.cz/souteze/ mu použití. Sběrem surovin se nikdo neuživí, ale je to jeden ze způsobů, jak zužitkovat staré nepotřebné suroviny a vyrobit z nich nový, aniž by se musely čerpat nové zdroje z naší planety. Kdy se ještě takto daly vykupovat plasty a zpracovávat, byla by naše planeta mnohem spokojenější a čistější.

kovošrot

Sběrné suroviny jsou v každém městě a často i na vesnici, ale jsou už většinou spojené se sběrným dvorem, kam lidé odvážejí nepotřebné věci, které nevejdou do běžného kontejneru nebo popelnice.

Recyklace papíru, oceli i barevných kovů pomocí sběrných dvorů už není v takovém objemu jako bývala kdysi, ale stále ještě funguje. Máte-li něco, co se dá do sběrny odnést, neměli byste to vyhazovat do kontejneru. Moc peněz vám to možná nepřinese, ale určitě budete mít lepší pocit, že pomáháte aspoň trošičku naší planetě.