Jak postupovat při vyklízení bytových a nebytových prostor

Potřebujete rychle vyklidit byt nebo dům, případně sklepní prostory, a nemáte na to čas, energii ani potřebnou mechanizaci? Pak svěřte vyklízení profesionálům. Co bude od vás požadováno a jak nadále postupovat?

Plynové spotřebiče – potřebujete-li odvézt a demontovat nějaký plynový spotřebič, např. kotel, karmu, kamna nebo sporák, pozvěte si na tyto práce instalatéry – plynaře. Nikdo jiný by se totiž v plynových spotřebičích vrtat neměl, a jistě není nutné zdůrazňovat, proč.

Elektrické rozvody a svítidla – to samé se týká elektrických spotřebičů, strojů, přístrojů a svítidel, která jsou připojena ke svorkovnicím, nikoli pouze zástrčkou do zásuvky. Nejste-li elektrikář, raději se do těchto prací sami nepouštějte a nežádejte o to ani vyklízecí firmu.

vyklízení bytu

Stanovení termínu – jakmile se dohodnete na vhodném termínu, stane se závazným pro obě strany. Změnit jej můžete, ale s ohledem na delší časový odstup. Pochopitelně je důvěryhodnější, když se však termín nemění a není třeba kvůli tomu provádět žádné administrativní ani technické úpravy a zásahy.

vyklízení domu

Zpřístupnění prostor bez dohledu i s dohledem – při vyklízení můžete být přítomni, nebo nemusíte, záleží na vás. Vaše přítomnost, případně přítomnost pověřené osoby, se hodí zejména ve chvíli, kdy zároveň provádíte probírku věcí, a posuzujete, zda něco zachovat, či nikoli.

Odvoz na předem domluvená místavyklízení Vyklizeniexpres.cz bytových a nebytových prostor se může odehrávat dle různých scénářů. Buď necháte všechno zlikvidovat, a pak se již o nic nestaráte, anebo si vyžádáte odvoz některých předmětů na různá stanoviště. Pro názorný příklad: sedací soupravu si vezme váš strýc, který bydlí o dvě ulice dál, televizi poptává syn a ten bydlí v sousední obci, koberce se hodí vašim známým, kteří žijí zhruba dvacet kilometrů odtud, a svítidla se hodí vašim rodičům, a ti se nachází na adrese asi dva kilometry odtud.