Je třeba ukázat cestu

Když někdo tápe, když bloudí, potřebuje, aby mu někdo ukázal cestu, po níž by se ubíral. Platí to v přeneseném i nepřeneseném smyslu, platí to v reálném i virtuálním světě. A právě tomu, že lidé nejednou nenalézají ten správný cíl ve virtuálním světě, se dnes pojďme na pár chvil věnovat.

Lidé – jak známo – hledají na internetu to, co chtějí nebo potřebují nalézt. Ovšem zatímco obvykle vědí, oč jim jde, už nevědí, kde to na internetu najít. Protože webů je tu nekonečné množství, a ne na všech je pochopitelně to, čeho je zrovna člověku zapotřebí. S bez nějakého ukazatele směru, který je v tomto případě rovněž virtuální, by se nejspíše nikdy nedobral toho, oč mu jde.

běžící notebook

I na internetu jsou tedy potřeba určité ‚směrovky‘, jež člověku ukážou, kudy kam. A protože tu logicky není kam zatlouci klasické dopravní značky a podobné ukazatele směru, využívají se tu zpětné odkazy. Tedy to, čemu se věnuje linkbuilding Seolight.cz.

A k čemu že to tedy onen linkbuilding neboli vytváření zpětných odkazů je a jak funguje?

Jde vlastně o to, že se odkaz na propagovaný web umísťuje na jiná místa na internetu, z nichž by měl přesměrovávat lidi právě na onen web, na který odkazuje, s cílem dosáhnout tím vyšší návštěvnosti. Lidé si tak prohlížejí nějakou jinou internetovou stránku a ve chvíli, kdy tam narazí na takovýto odkaz, se jím mohou nechat zlákat, aby se s jeho využitím dostali tam, kam mají být přivábeni. Kliknou na něj a je to.

co je SEO

Samotné fungování podobných odkazů je prosté, ale přesto je třeba linkbuilding svěřit odborníkům. Protože je logické, že takové odkazy musí být na ideálních místech a v optimálním množství. Kdyby byl odkaz podobně jako nějaký ukazatel směru v reálném světě někde, kde nikdo není, neměl by komu ukazovat cestu, kdyby byl na místě, odkud nikdo nemíří do cíle, na který se ukazuje, rovněž by to nepřineslo ovoce. A jsou to právě odborníci na SEO, kteří vědí, jak a kam odkaz umístit. Aby to webu prospělo.